Monday, 3 July 2017

Rudolf Štajner: nasljeđe - sudbina - karmičko dejstvo


Svijet postaje razumljiv samo onda kada ga posmatramo izvan ovog zemaljskog života. On drugačije ne može da se objasni, jer svijet ne može da se objasni pomoću zemaljskog života. Ima duhovna nauka. A mnogo šta i ne zavisi od našeg racionalnog mišljenja, kao na primjer to da ne vjerujemo u reinkarnaciju ili šta drugo pa da nas ista neće ni zakačiti.

Istina je da čovjek voli svoje roditelje i prije nego što siđe u zemaljski život. On im dolazi baš zato što ih voli. U prvih 7 godina tijelo je nasljeđeno i ono se kasnije probražava po sopstvenim duhovnim snagama bića. ,,Želite da kažete da sam ja sâm izabrao oca koji me je onoliko tukao?” – Naravno da ga je on izabrao, jer je on drugačije mislio prije nego je došao na Zemlju. On je tada smatrao da će batine biti sasvim dobre za njega ... Stvarno, nemojte se smijati, ovo mislim ozbiljno. 

U istom smislu čovjek bira svoje roditelje prema izgledu. On ima pred sobom sliku i hoće da liči na njih. On im ne postaje sličan nasleđem, već sopstvenim unutrašnjim snagama duše i duha – snagama koje on sa sobom donosi iz duhovnog svijeta. Neki ljudi kažu: ,,Znam za djecu koja su postala još sličnija svojim roditeljima u drugoj fazi života”. To nema sumnje, ali stvar je u tome da su ova djeca sama sebi postavila cilj da postanu što sličnija liku svojih roditelja. 

Mi izuzetno potcjenjujemo važnost onog što čovjek nosi u svojoj podsvijesti. Kao zemaljski čovjek on je mnogo mudriji u svojoj podsvijesti nego u svojoj budnoj svijesti. On pomoću dalekosežne, sveopšte svjetske mudrosti stvara u okviru modela ono što se kasnije javlja u drugoj fazi života – ono što on nosi kao sopstveno biće, ljudski oblik koji mu pripada. U vremenu koje dolazi, ljudi će saznati koliko malo primaju – u odnosu na tjelesnu supstancu – iz hrane koju uzimaju. Čovjek prima mnogo više iz vazduha i svjetlosti u vrlo razređenom stanju. Kada se ovo shvati ljudi će biti spremniji da vjeruju da čovjek gradi svoje drugo tijelo iz svoje okoline, sasvim nezavisno od bilo kakvog nasljeđa. Prvo tijelo je, u stvari, samo model, a ono što dolazi od roditelja – ne samo kao supstanca, već i u vidu spoljašnjih tjelesnih snaga – nije više prisutno u drugom dijelu života. Odnos djece prema roditeljima onda postaje etički, postaje moralno-duševni odnos. Samo je u prvom životnom periodu – to jest do sedme godine – to fizički, nasljedni odnos.

Kada govorimo o pojedinostima karme moramo prvo da napravimo razliku između onih karmičkih događaja koji čovjeku u životu dolaze više spolja i onih koji na neki način nastaju iznutra. Ljudska sudbina sastoji se od raznih činilaca. Sve ove stvari zajednički djeluju da bi odredile – u datom času ili u njegovom cjelokupnom životu – čovjekov karmički položaj. Štajner kaže: Pokušaću da vam predstavim kako se iz ovih mnogih činilaca sklapa čovjekova cjelokupna sudbina. Takođe je činjenica da spoljašnji izgled čovjeka uveliko pruža sliku njegovog moralnog i duhovnog ponašanja u prethodnom zemaljskom životu ili čitavom nizu prethodnih života. Mad, život je jedan, ali i mnogi u oblicima.

Ono duševno koje se razvija u našem zemaljskom životu kroz zainteresovanost za vidljivi svijet, izražava se u našem sljedećem životu u našem zdravlju ili u bolesti. Karmički. Saznanje o ovim stvarima može da nam pokvari volju za sljedećim životom na Zemlji ... kada umre još jednom i prođe kroz vrijeme između smrti i novog rođenja, ono što je bio bol na Zemlji postaje podstrek da se uđe u ono što je propušteno prošlog puta. Naravno moramo da znamo da nije u pitanju uvijek ispunjenje prethodne karme, jer postoji i karma u nastajanju, neke stvari se po prvi put javljaju. Prema tome, nećemo pripisivati prošlom životu na Zemlji sve što čovjek mora da prođe u svom fizičkom životu u pogledu zdravlja i bolesti. 

Da li čovjek obraća pažnju na stvari u životu, da li se zanima za svakodnevne pojedinosti ili za njih ne mari. Pojedinosti su od velikog značaja za čitav sklop duhovnog života – ne zato što su to pojedinosti, već stoga što pojedinost, kao ona pomenuta, ukazuje na veoma određeno uređenje duše. Da, dragi moji, prema pojedinostima oblika glave i čitave građe čovjeka, možemo, takoreći, da gledamo u prethodni zemaljski život ... ali glava je, na primjer, mnogo povezanija sa prethodnim zemaljskim životom nego što je to tijelo koje čovjek dobija u svom sadašnjem zemaljskom životu. 

Letindor (www.letindor.blogspot.com)

No comments:

Post a Comment