Wednesday, 23 August 2017

Kršten čovek u ranom dobu


Pošto je Hrist bio bogočovek zatvoren u svakom stvorenju, prva dužnost inicijata bila je da oslobodi, ili ,,vaskrsne", to Večito Jedno u sebi. Onaj ko bi dosegao ponovno sedinjenje sa svojim Hristom, zbog toga je nazivan Hrišćanin, ili Kršten čovek.

Jedna od najdubljih doktrina paganskih filozofa tiče se Univerzalnog Boga-Spasitelja, koji kroz Svoju vlastitu prirodu podiže duše preporođenih ljudi na nebo. Taj koncept je nesumnjivo inspiracija za reči pripisane Isusu: ,,Ja sam put i istina i život; niko ne dolazi Ocu osim kroz mene." [iz Jevanđelja po Jovanu, 14:6 ]

U jevandeljskim pripovestima Hrist predstavlja savršenog čoveka, koji se, nakon što je prošao kroz različite faze ,,Svetske Misterije", simbolizovane pomoću trideset i tri godine, uzdigao u nebesku sferu, gde se sjedinio sa svojim Večnim Ocem. Priča o Isusu, onakva kako je sada sačuvana - poput masonske priče o Hiramu Abifu - deo je tajnog inicijacijskog ritualizma, koji pripada ranohrišćanskim i paganskim Misterijama. 

Uopšteno se pretpostavlja da su eseni bili čuvari tog znanja i Isusovi inicijatori i edukatori. Ako je tako, Isus je nesumnjivo bio iniciran u istom Melhisedekovom hramu u kojem je Pitagora učio šest vekova ranije. Eseni - naj istaknutija od ranih sirijskih sekti - bili su red pobožnih muškaraca i žena koji su živeli asketske živote, dane provodeći u jednostavnom radu, a večeri u molitvi. Josif, veliki jevrejski istoričar, govori o njima najlepšim rečima. On kaže: ,,Oni uče o besmrtnosti duše i smatraju da nagradama pravednosti treba ozbiljno težiti.” Na drugom jednom mestu dodaje: ,,Ipak je tok njihovog života bolji nego kod drugih ljudi, a svoje živote su potpuno posvetili poljoprivredi." 

Članstvo u esenskom redu bilo je moguće samo nakon godinu dana iskušenja. Ta Misterijska škola, kao i mnoge druge, imala je tri stepena, a kroz sve njih uspešno je prošla samo nekolicina kandidata. Eseni su bili podeljeni u dve različite zajednice, od kojih se jedna sastojala od članova koji su živeli u celibatu, a druga od članova koji su stupali u brak. Eseni nikada nisu postajati trgovci, ili se uključival i u trgovinski život gradova, već su se izdržavali od poljoprivrede i uzgoja ovaca za vunu, kao i zanatima poput grnčarstva i drvodeljstva. U Jevanđeljima i Apokrifima, Josif, Isusov otac, naziva se i stolar i lončar. U apokrifnom Jevanđelju po Tomi, kao i Jevanđelju po Pseudo-Mateju, opisuje se kako dete Isus pravi vrapce od gline koji, na pljesak njegovih dlanova, oživljavaju i odleću. Smatralo se da Eseni pripadaj u bolje obrazovanoj klasi Jevreja …

(Izvod iz knjige Menlija Palmera ,,Tajna učenja svih epoha” str. 853-858.)

Letindor (www.letindor.blogspot.com)

No comments:

Post a Comment