ponedjeljak, 27. kolovoza 2018.

Letindorija

Letindorija je zemlja u kojoj se kafa pije baš direktno sa kosmičkog aspekta. I to je kafa uvijek ista, ali različita, nova. Ne zavisi ona od mješavine ili od vlage. I nema posebnog mjesta za ispijanje ove kafe već ko je kad i gdje sebi poruči dobije je.

Letindorci, inače, nisu znali za novac, jer svak' je imao što mu je trebalo, sebe u najvećoj mjeri. Oni su znali (Letindorci) za naše niže predjele života gdje ljudi bi htjeli kupiti dijelove sebe, a to je i omogućeno bilo tek donekle u iluziji i u magnovenju.

Letindor, avgust, 2018.